SamNet #2 2024

18 Januari 2024, Internetstiftelsen, Stockholm

Tack till alla deltagare och talare! Se videoinspelningarna här

Om

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. SamNet fokuserar på detta från den vanliga samhällsmedborgarens perspektiv, inte från ett kommersiellt eller myndighetsperspektiv.

Konferensen tar upp ämnen som digitala ID-lösningar, Internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning, digital infrastruktur.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de idéella föreningarna :DFRI, ISOC-SE, SNUS och Dataskydd.net. Konferenslokalen sponsras av våra kompisar på Internetstiftelsen. Välkommen att kontakta föreningarna för att föreslå talare för framtida SamNet-konferenser och välkommen till SamNet #2 2024!

Plats

Hammarby kaj 10D, 120 32 Stockholm, Stockholm


Visa större karta

Hitta till Internetstiftelsen, Hammarby kaj 10D, 120 32 via OpenStreetMap, Google Maps eller Apple Maps.

Talare

 • SamNet-gruppen

  Inledning och välkomnande

  SamNet-gruppen SamNet

  Representanter från föreningarna Dataskydd.net, :DFRI, ISOC-SE och SNUS.

 • Henrik Ardhede

  Statlig E-legitimation

  Henrik Ardhede Regeringen.se

  Henrik Ardhede är rådman vid Förvaltningsrätten i Jönköping och är även särskild utredare i Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet. Utredningen presenterade i oktober delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61).

 • Pål Axelsson

  eduID.se

  Pål Axelsson SUNET.se

  Tjänsteförvaltare inom identitet och federation på Sunet/Vetenskapsrådet.

 • Elias Rudberg och Gustav Eek

  Fri och öppen e-legitimation

  Elias Rudberg och Gustav Eek DFRI.se

  Medlem i :DFRI och aktiv i projektet om fri och öppen e-legitimation. Bakgrund inom Tekn Dr i teoretisk kemi som jobbar med datorer och internet. Tidigare forskare i beräkningsvetenskap med fokus på bl.a. parallellprogrammering.

 • Karen Lawrence

  ChatControl 2.0 - dilemmas

  Karen Lawrence Sopra Steria AB

  Experience in cybersecurity and privacy, 30 years. Interest in privacy triggered in 2005 when researching master thesis on protecting children online, which lead to her first privacy book published by the British Computer Society in 2009. She is a consultant and refers to her skillset as a cybersecurity advisor and/or 'privacy engineer'.

 • Joakim Söderberg

  ChatControl 2.0

  Joakim Söderberg Datajurist.se

  Joakim Söderberg är Dataskyddsjurist och brukar beskriva sig själv som en människorrättsjurist som sadlade om och började jobba med mänskliga rättigheter när GDPR kom. Han är Dataskyddsombud för diverse verksamheter via ArkivIT, nätverksledare hos Dataföreningen och en infrekvent bloggare på DataJurist.se.

 • Johan Stenstam

  Robust DNS/TAPIR

  Johan Stenstam Internetstiftelsen

  Johan Stenstam har arbetat med DNS som huvudfokus under större delen av sin karriär, dels på KTH, dels på Netnod och nu på Internetstiftelsen. På Netnod var hans intressen av naturliga skäl i första hand riktade mot design och drift av stora globala DNS-plattformar medan han på Internetstiftelsen mer kommit att intressera sig för att hitta lösningar på några av de återstående olösta problemen kring DNS och DNSSEC och hur det används i praktiken.

 • Olle E. Johansson och Fredrik Lindeberg

  Robust Internet

  Olle E. Johansson och Fredrik Lindeberg GitHub

  Olle E. Johansson är konsult i egen verksamhet och jobbar också som projektledare för projekten “Robust Internet” och “Robust DNS”. Olle har många års erfarenhet av nätverk, kommunikation och system- och nätverkssäkerhet. Han är aktiv i IETF, OWASP SBOM Forum, SNUS och är medarrangör av Dataföreningens seminarieserie “Prata EUCRA med oss”. Olle har varit styrelsemedlem i ISOC-SE, SNUS och TU-Stiftelsen. Fredrik Lindeberg jobbar för närvarande som säkerhetsexpert på Netnod med säkerhets- och policyfrågor som rör Internet och Netnods verksamhet. Fredrik kommer närmast från akademin där han disputerade 2021 med en avhandling som rör Internets koordinering och styrning. Innan dess har han jobbat med back-end-lösningar för handelsplattformar och treasury-system i finansbranschen.

 • Erik Enocksson

  Var står vi idag kring projekt dSam (alternativ till Microsoft Teams)?

  Erik Enocksson eSamverka

  Samordnare för säkerhetsfrågor vid kansliet för eSamverka hos Pensionsmyndigheten.

 • Carl Heath

  Det demokratiska samtalet i en digital tid - reflektioner över ett förändrat medielandskap

  Carl Heath CarlHeath.se

  Carl är senior forskare och fokusledare för området digital resiliens i RISE och doktorand vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Han har även uppdrag för Myndigheten för Psykologiskt Försvar kopplade till forskning och utbildning. Han är fokuserad på att utforska och förstå betydelsen av ledarskap och politisk organisering i kontexten av förnyelse och transformation av offentlig sektor. Områden som intresserar honom utöver detta rör demokratin i en digital tid samt frågor kopplade till innovation kopplat till resiliens, samhällsskydd och totalförsvar.

 • Maria Dalhage

  NOSAD (öppen källkod i offentlig sektor)

  Maria Dalhage NOSAD

  Maria Dalhage, som arbetar på Arbetsförmedlingen, har 15 års erfarenhet av ledarskap inom den offentliga sektorn och har specialiserat sig på digitalisering, att göra myndighetsdata och programvara med öppen källkod allmänt tillgängliga för att främja innovation och bidra till bättre digitala tjänster. Hennes erfarenhet sträcker sig över olika branscher, inklusive e-hälsa, e-handel, arbetsmarknad och försvar. Maria är Community Manager för NOSAD - Network Open Source and Data.

 • Jeremiah Lee

  The social web - How ActivityPub is federating social media

  Jeremiah Lee Restoration.Software

  Arbetar inom tech och har varit anställd av Stripe, InVision, Spotify, Fitbit, Disney, Apple och ett gäng misslyckade startups. En aktivist som bryr sig mycket om digitala mänskliga rättigheter och miljön. Tycker om att resa, läsa och skriva.

Program

SamNet har ett fullspäckat program med intressanta och duktiga talare. Programmet uppdateras löpande med mer information.

Time Slot Description
08:30 - 09:00 Check-in deltagare och frukost -
09:00 - 09:10 Inledning -
SamNet-gruppen Inledning och välkomnande SamNet Representanter från SamNet-gruppen hälsar alla välkomna och inleder dagen. Catharina Ankre (Internet Society Sweden), Magnus Danielson (SNUS), Eric Skoglund (dataskydd.net) och Börje Ohlman (:DFRI)
09:10 - 10:30 Session 1 - Elektroniskt ID och E-legitimationer -
Henrik Ardhede Statlig E-legitimation Regeringskansliet Henrik Ardhede kommer att berätta om utredningen för statlig E-legitimation.
Pål Axelsson eduID.se SUNET Pål Axelsson kommer berätta om eduID.se som är en e-tjänstelegitimation som är godkänd av Digg.se på tillitsnivå 2 och som bland annat erbjuds genom Skolverket till skolhuvudmän när de saknar egen infrastruktur för att på ett säkert sätt kunna komma åt och utföra digitala nationella prov.
Elias Rudberg och Gustav Eek Fri och öppen e-legitimation Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (:DFRI) Elias Rudberg och Gustav Eek kommer att berätta om projektet Fri och öppen e-legitimation.
10:30 - 11:00 Fika -
11:00 - 12:00 Session 2 - Privacy, privatliv och integritet -
Karen Lawrence ChatControl 2.0 - dilemmas Sopra Steria Karen Lawrence kommer berätta om dilemman kring ChatControl 2.0.
Joakim Söderberg ChatControl 2.0 Datajuristen Joakim Söderberg kommer att prata om `lawful access by design´ - det vill säga ändringar i lagen med syfte att underlätta åtkomst av uppgifter som egentligen ska vara skyddade. Han kommer också berätta om hur en proportionalitetsbedömning kring en sådan inskränkning av våra privatliv inte ska göras genom att visa exempel på brister i motiveringen till Chat Control 2.0
12:00 - 13:30 Lunch -
13:30 - 14:30 Session 3 - Nätet - öppenhet, robusthet, tillgänglighet -
Johan Stenstam Robust DNS/TAPIR Internetstiftelsen Johan Stenstam kommer att berätta om projektet Robust DNS/TAPIR som möjliggör en robustare adressbok för Internet.
Olle E. Johansson och Fredrik Lindeberg Robust Internet Edvina AB Olle Johansson och Fredrik Lindeberg kommer presentera projektet Robust Internet - Ett tryggt samhälle ska kunna ta en smäll.
14:30 - 15:00 Fika -
15:00 - 17:00 Session 4 - Öppna data, öppen källkod och insyn i offentlig sektor -
Erik Enocksson Var står vi idag kring projekt dSam (alternativ till Microsoft Teams)? Pensionsmyndigheten Erik Enocksson kommer berätta om hur arbetet går bland eSam-programmets 38 medlemsmyndigheter för att hitta moderna samarbetslösningar som möter medlemsmyndigheternas krav & behov? Vad sker nu i steg fyra av projektet dSam (digital samarbetsplattform för offentlig sektor) och hur agerar olika statliga myndigheter under år 2024? Kommer alla statliga myndigheter ha samma mötesverktyg närmaste åren? Om inte hur kan man då samverka mellan myndigheter? Adekvantsbeslut och ändrad OSL har öppnat en del förutsättningar kring amerikanska molntjänster under år 2023, NIS2 & CER ställer nya krav på egen rådighet under år 2024. Erik Enocksson från eSam kansli, delar sin insyn i arbetet samt hur olika myndigheter väljer olika sätt att jobba med införande av moderna samarbetsverktyg.
Carl Heath Det demokratiska samtalet i en digital tid - reflektioner över ett förändrat medielandskap Göteborgs Universitet Carl Heath kommer berätta om det demokratiska samtalet i en digital tid.
Maria Dalhage NOSAD (öppen källkod i offentlig sektor) Arbetsförmedlingen Maria Dalhage kommer berätta om arbetet med att möjliggöra användning av öppen källkod i offentlig sektor.
Jeremiah Lee The social web - How ActivityPub is federating social media Restoration.Software Jeremiah Lee will present the development about The social web and how the ActivityPub is federating social media.
17:00 - 20:00 Lättare middag och fest -

Sponsorer

Partners

Kontakt

Du kan kontakta valfri förening för frågor, till exempel hjälp med ditt medlemskap:

Internet Society Sweden - info@isoc.se

:DFRI - Börje Ohlman borje@dfri.se

SNUS - board@snus.se

Dataskydd.net - info@dataskydd.net